نوشته های جدید

فیلم های آموزشی

ویدئوهای آموزش زبان انگلیسی

آموزش تلفظ صحیح TH در زبان انگلیسی همراه با فیلم آموزشی

تلفظ TH

آموزش تلفظ TH در زبان انگلیسی همراه با فیلم آموزشی یکی از صداهایی که بسیاری از زبان آموزان با آن مشکل دارند TH است. تلفظ TH برای برخی از افراد آسان و برای بسیاری سخت است. در زبان انگلیسی دو نوعِ صدایِ TH داریم: تلفظ نرم و تلفظ زنبوری در …

مشاهده بیشتر »