نوشته های جدید

نحوه استفاده arrive با حروف اضافه برای مکان – گرامر انگلیسی

prepositions with arrive

prepositions with arrive

5 حرف اضافه که با arrive استفاده می شود – گرامر انگلیسی

:Five prepositions with arrive

arrive یک لغت بسیار جالب است زیرا می تواند با حروف اضافه in, at, with, by, for همراه شود. برای درس امروز به بررسی این لغت همراه با حروف اضافه مختلف می پردازیم.

prepositions with arrive

ما از arrive in زمانی استفاده می کنیم  که بعد از آن شهر یا کشوری بیاید که به آن عزیمت می کنیم:

 

.Jack arrived in New York in 2005

.We arrived in Turkey last Friday

 

از arrive at زمانی استفاده می کنیم که بعد از آن ساختمان، مکان و یا مکان یک اتفاق بیاید که ما به آن وارد می شویم:

.I arrived at the park early and took a nice walk

.I arrived at my office at 8:30 this morning

.We need to arrive at the party by 6:00

 

از arrive with زمانی استفاده می کنیم که بعد از آن یک شخص یا شی بیاید که ما با آن می رسیم:

.She arrived with her two kids

.I arrived with my laptop

 

از arrive by زمانی استفاده می کنیم که با یک وسیله حمل و نقل همراه شود:

.She arrived by taxi last night

.I arrived by plane, but I am going back home by train

 

ما از arrive for زمانی استفاده می کنیم که بعد از آن هدف از سفر کردن و عزیمت کردن بیاید:

.We arrived for the free lunch, and it was worth the trip

.We arrived for the wedding ceremony with plenty of time to spare

 

….

 نکته: حروف اضافه ای که در بالا ذکر شد زمانی مورد استفاده است که ما در مورد مکان صحبت می کنیم. برخی از این حروف اضافه همراه با arrive در مورد زمان نیز بکار می رود که در درس های آتی به آن خواهیم پرداخت.

منبع: گرامر زبان انگلیسی

 

در ادامه به فایل صوتی این درس با صدای استاد گوش کنید:

 

نحوه استفاده arrive با حروف اضافه