نوشته های جدید

کتاب فعالیت های صحبت کردن Speaking Activities

فعالیت های گفتاری speaking

این کتاب فعالیت های صحبت کردن Speaking Activities صحبت های روزمره را به شما می آموزد که تاثیر فراوانی در مهارت های شنیداری شما دارد و باعث شده تا سطح بیشتری از زبان انگلیسی را با این کتاب تجربه کنید. این کتاب را می توانید از لینک زیر به رایگان دانلود کنید.

لینک دانلود کتاب فعالیت های صحبت کردن