نوشته های جدید

۴۰۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی

4000EssentialEnglishWords

مجموعه کتب Essential English Words 4000 در شش سری تهیه شده است شامل ۴۰۰۰ لغات ضروری انگلیسی می شوند که هر زبان آموزی باید آنها را فرا بگیرد. هر کتاب بیش از ۶۰۰ واژه را در خود دارد. واژگانی که در این کتابها آمده است جزو پرکاربردترین کلمات انگلیسی است. این کلمات از طریق آنالیز کتابهای درسی مختلف انگلیسی در سطح های مختلف تهیه و جمع آوری شده اند. کتاب های اول تا پنجم مجموعه را همراه با جواب سوالات و فایلهای صوتی آن، می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

 

لینک دانلود فایل صوتی کتاب اول

لینک دانلود کتاب اول

لینک دانلود فایل صوتی کتاب دوم

لینک دانلود کتاب دوم

لینک دانلود فایل صوتی کتاب سوم

لینک دانلود کتاب سوم

لینک دانلود فایل صوتی کتاب چهارم

لینک دانلود کتاب چهارم

لینک دانلود فایل صوتی کتاب پنجم

لینک دانلود کتاب پنجم

لینک دانلود فایل صوتی کتاب ششم

لینک دانلود کتاب ششم